Køberrådgivning erhverv

Køberrådgivning Erhvervsejendomme

Højgård Ejendomsrådgivning Advokatfirma har meget stor ekspertise i rådgivning om køb og salg af erhvervsejendomme, hvad enten der er tale om investeringsformål eller køb/salg af ejendom til egen anvendelse.

Investeringsejendomme

Rådgivningen retter sig mod alle typer investorer, herunder ejendomsselskaber og private investorer.

Rådgivning kan blandt andet omfatte

 • besigtigelse af omhandlede ejendom med henblik på at skabe overblik over ejendommens stærke og svage sider
 • værdiansættelse af ejendommen
 • gennemgang af salgsprospekt med henblik på at vurdere hvorvidt budgetforudsætninger er realistiske
 • vurdering af lejeindtægtsgrundlaget
 • forhandling i forbindelse med køb eller salg
 • gennemgang eller udarbejdelse af købsaftale
 • vurdering af behov for byggeteknisk gennemgang

Erhvervsejendomme til købers egen anvendelse

For denne ejendomstype, f.eks. med anvendelse til kontor, butik, lager eller produktion, vil rådgivningen endvidere typisk omfatte

 • undersøgelse af planforhold med henblik på at sikre, at købers påtænkte anvendelsesformål er lovligt
 • undersøgelse af muligheden for at foretage tilbygning til ejendommen eller frasalg af del af grund
 • vurdering af, om der bør indhentes byggesagkyndig rådgivning i forbindelse med behov for ombygninger på ejendommen
 • vurdering af, hvorvidt der bør indhentes rapport fra byggesagkyndig om en ejendoms vedligeholdelsestilstand
 • vurdering af risiko for jordforurening

Højgård Ejendomsrådgivning Advokatfirma har meget stor ekspertise i rådgivning om køb og salg af erhvervsejendomme, hvad enten der er tale om investeringsformål eller køb/salg af ejendom til egen anvendelse.