Markedslejevurdering

Højgård Ejendomsrådgivning Advokatfirma har meget stor ekspertise inden for værdiansættelse af erhvervsejendomme og erhvervslejemål.

Således har Finn Højgår i 7 år decideret arbejdet med værdiansættelse af erhvervsejendomme i BRFkredit. Heri indgår blandt andet fysisk besigtigelse af mange hundrede ejendomme og herunder vurdering af markedslejen for erhvervslejemål.

Derudover har Finn Højgård arbejdet med udlejningsopgaver i ejendomsselskaberne ATP Ejendomme, Danica Ejendomme, Dades/Datea og Property Group og har samtidig erfaring med udlejning som erhvervsmægler i blandt andet Nybolig Erhverv.

Disse arbejdsområder har givet stort overblik over de forhold, som er af væsentlig betydning for vurdering af markedsleje for et konkret lejemål – for butikslejemåls vedkommende f.eks. forhold som beliggenhed, synlighed, facadebredde, lokaledybde, udnyttelsesgrad, lofthøjde, lysforhold, belægning, niveauspring, personalefaciliteter, arkivplads, infrastruktur, tilkørselsforhold, parkeringsforhold og skiltningsmuligeder.

Finn Højgård har især stor erfaring inden for detailområdet, blandt andet via udlejning af lejemål i en række større butikscentre i Danmark og udlandet.

Firmaet udfører vurderinger inden for alle typer erhvervslejemål, og vurderinger kan blandt andet omfatte

  • vurdering af markedslejen for et lejemål forud for indgåelse af lejekontrakt
  • vurdering af markedslejen for et lejemål med henblik på vurdering af, om faktisk leje er i overensstemmelse med markedslejen