Om firmaet

Om Finn Højgård

Finn Højgård har erfaring med at varetage interesser for ejendomsselskaber, kreditforeninger, pengeinstitutter, private investorer og købere og sælgere af fast ejendom i det hele taget. Han har derfor bred indsigt i de forhold, som markedets aktører lægger særlig vægt på i beslutningsprocesser i forbindelse med ejendomsretlige forhold.

Finn Højgård underviser i erhvervslejeforhold og værdiansættelse af investeringsejendomme og har tidligere undervist på akademiuddannelsens ejendomsmæglerlinje på Niels Brock.

Finn Højgård har endvidere erfaring med bestyrelsesarbejde i ejendomsselskaber.

Advokatfirmaets overordnede mål er at sikre, at klienten får så god en rådgivning, at klienten føler sig tryg ved at træffe nødvendige beslutninger, at opgaver løses hurtigst muligt og med det bedst mulige resultat for klienten.

Højgård Ejendomsrådgivning Advokatfirma er et enkeltmandsfirma med CVR 33312083.

Advokat Finn Højgård er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er registreret i og medlem af Advokatsamfundet og Danske Advokater.

Advokatfirmaet har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Forsikring og garanti er tegnet i Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.

Advokatfirmaets ejer, advokat Finn Højgård, har i perioden 1989-2011 været ansat i virksomhederne:

  • Nykredit – advokat/kreditspecialist
  • Advokatfirmaet Bang Brorsen & Fogtdal
  • Property Group – ejendomschef/asset manager
  • Ejendomsinvest – investeringschef
  • Datea – erhvervsmægler
  • BRFkredit – vurderingschef
  • Nybolig Erhverv – erhvervsmægler
  • ATP Ejendomme – investeringsfuldmægtig/udviklingschef
  • Danica Ejendomme – udlejningskonsulent
  • Eriksen Erhverv – erhvervsmægler

Advokatfirmaet er særlig karakteriseret ved:

At det er Finn Højgård personligt, der under hele forløbet af en sag/rådgivning har kontakten til klienten, og som står for al rådgivning og juridisk sagsbehandling

At firmaet har et snævert fagområde med meget høj specialiseringsgrad
At rådgivning er baseret på erfaring fra både advokat- og erhvervsmæglervirksomhed
At firmaet er fleksibelt ved indgåelse af honoraraftaler, der således søges tilpasset kundens ønske og behov
Altid at have fokus på forretningsorienterede løsninger

Advokatfirmaets overordnede mål er at sikre, at klienten får så god en rådgivning, at klienten føler sig tryg ved at træffe nødvendige beslutninger, at opgaver løses hurtigst muligt og med det bedst mulige resultat for klienten.

Højgård Ejendomsrådgivning Advokatfirma er et enkeltmandsfirma med CVR 33312083.

Advokat Finn Højgård er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er registreret i og medlem af Advokatsamfundet og Danske Advokater.

Advokatfirmaet har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Forsikring og garanti er tegnet i Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.